بخش تدارکات
  • English (UK)
back

خدمات بخش تدارکات:

  • تهيه ليست بسته هاي خريد در ديسيپلينهاي مختلف
  • تهيه برنامه اجراي تدارکات بسته هاي خريد
  • تهيه دستورالعمل تغييرات در ليست بسته هاي خريد و تأثيرات آن بر چگونگي محاسبه پيشرفت
  • تهيه سيستم کد گذاري مدارک خريدپروژه
  • تهيه گزارش وضعيت تدارکات پروژه (Ordering Status Summary)
  • تأييد پيشرفت تدارکات پروژه ارائه شده توسط سازندگان
  • تهيه برنامه هاي روزانه ، هفتگي و ماهانه براي آينده پروژه
  •  تامین ماشین آلات ، تجهیزات و مواد اولیه ، نصب و راه اندازی خطوط تولید مختلف ، مشاوره در خصوص پروژه های حوزه نفت و گاز (دریایی و خشکی) .
  •  ارائه خدمات در خصوص ترخیص کالا،سفارش گذاری وامور مربوط به بازرگانی خارجی