کارخانه
  • English (UK)
back

 کارخانه تولید قطعات فلزی و پروژه های الکتریکال

نوع تولید: قطعات و تجهیزات پروژه ها - مونتاژ تابلوهای برق و اتوماسیون

مساحت زمین: 250 متر مربع

مساحت سوله: 200 متر مربع

مساحت فضای اداری و کارگری: 20 متر مربع

میزان جریان برق: 150 آمپر

 کارگاه ساخت قطعات

نوع تولید: قطعات سبک

مساحت سوله :200 متر مربع

مساحت فضای اداری و کارگری:20 متر مربع

میزان جریان برق :150 آمپر

آدرس: تهران - شهرک صنعتی کمرد- خیابان مریخ - خیابان صنعت